Propera convocatòria: desembre de 2017

Bases

S’atorgaran a projectes i experiències reeixits d’entitats i institucions que promoguin i estimulin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país (llengua, tradicions, geografia i història, valors socioculturals), la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la participació de dones i joves immigrants, i una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació.

Pel que fa a les experiències que optin als premis, caldrà que la proposta consti d'una explicació de la motivació inicial, d'una descripció de les característiques de l’acció duta a terme i d’una valoració dels resultats obtinguts.

Pel que fa als projectes, caldrà que s’expliqui l'objectiu plantejat, que es faci una proposta d'activitats i materials i que s'inclogui el compromís per escrit de dur a terme el projecte en el cas que se li concedeixi un dels premis. Una vegada realitzat el projecte, caldrà igualment que els seus responsables facin arribar a la Fundació un informe on se’n detallin breument els resultats.

Presentació de la candidatura

Per optar als premis cal emplenar el formulari d’inscripció que es troba al web. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Si algun material no el teniu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el nom de la candidatura:

Premis Francesc Candel
Fundació Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona

Les propostes podran incorporar tota la documentació que els seus responsables considerin convenient per tal que el jurat dels premis pugui formar-se una opinió tan completa com sigui possible sobre el propòsit, el contingut, els materials utilitzats i el plantejament metodològic del projecte o de l’experiència.

El jurat podrà fer visites a les entitats que hagin presentat propostes a fi de conèixer d’una manera directa les característiques dels projectes i les experiències que optin als premis.

Les propostes podran ser presentades per entitats i institucions que duguin a terme activitats a Catalunya.

Atesa la voluntat de fer difusió dels projectes i les experiències premiats, caldrà que les propostes siguin presentades d’una manera que en faciliti la divulgació posterior.

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats al web www.fundaciocarulla.cat

Jurat

Andreu Domingo, Orland Cardona, Najat El Hachmi, Josep Gonzàlez-Agàpito, Núria Llevot, Sandra Rodríguez i Laia Tomàs.

Comptador de candidatures
S'han registrat 37 candidatures.
Objectiu

Aquests premis estan destinats a reconèixer i difondre les bones pràctiques en l’àmbit de la integració dels ciutadans catalans d’origen immigrant.

Dotació

5 premis de 3.000 euros per cada una de les bones pràctiques premiades.

Termini de presentació

El termini de presentació de propostes s’acabarà el 20 de juliol. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a mitjan octubre en un acte públic.

Descàrrega en PDF