Xarxa

Fundació privada catalana Akwaba - L'Hospitalet de Llobregat

“Xarxa” és un projecte de caire socioeducatiu a través del lleure destinat a joves d’entre 10 i 16 anys, tant autòctons com immigrants, residents als barris de Collblanc i La Torrassa. La característica comuna que tenen aquests joves és que presenten unes mancances socials, educatives, familiars, culturals i econòmiques específiques que els porten a viure en condicions gairebé d’exclusió social i aïllament. “Xarxa” pretén ser un projecte “pont” perquè els joves puguin descobrir i participar en les activitats del barri. L’objectiu final és inserir-los, de manera normalitzada, al teixit associatiu i als recursos socials en general, tot oferint-los les eines per a una socialització adequada. El projecte crea espais facilitadors de la convivència entre diferents cultures i al mateix temps afavoreix la participació del jove dins d’aquelles ofertes que responen a la seva edat i als seus interessos. Tot i que el programa d’actuació està marcat per dinàmiques grupals, des del projecte es garanteix l’atenció individualitzada del jove i l’orientació cap a serveis específics si és necessari.