Projecte de dinamització infantil a El Desván

Centre de Dinamització Infantil El Desván (AVV Trinitat Nova) - Barcelona

El projecte de Dinamització Infantil a El Desván pretén donar resposta a les necessitats educatives i de lleure dels infants de la Trinitat Nova des d’una perspectiva comunitària. El Centre treballa en xarxa amb escoles, entitats i administracions per desenvolupar propostes de que ajudin a millorar la qualitat del temps d’oci dels nens i nenes. A partir d’uns objectius centrats a capacitar els infants com a subjectes actius de la comunitat i de la seva transformació, el projecte dóna resposta a diferents necessitats educatives tot oferint, des d’una planificació rigorosa, accions específiques per a cada una d’elles. Algunes de les activitats proposades són els tallers al local, sortides pel barri, la creació d’un racó d’estudi, tardes de cinema, tallers de cuina, etc. El Desván és un recurs no escolar que treballa amb la infància per a la seva integració en la vida social i per a la participació i la creació comunitària, tot donant als nens un espai on expressar-se, trobar respostes a les seves inquietuds, adquirir coneixements i aprendre a conviure i desenvolupar-se en la societat actual.

No hi ha informació adjunta.