Parc què?

Agrupament Escolta Roger de Flor-Castors i Llúdrigues - Tiana

El projecte “Parc què?” consisteix en la descoberta de set parcs de Tiana, una experiència duta a terme al llarg de sis mesos per un grup de castors i llúdrigues, d’edats compreses entre els sis i vuit anys. A cada parc els nens feien un procés d’exploració (on jugaven i investigaven lliurement) i una posterior reflexió, en la qual es plantejaven algunes propostes per posteriorment presentar-les a l’Ajuntament de Tiana. Més tard, es va preparar una exposició que es va dur a terme a la sala d’exposicions de la Biblioteca Can Baratau per tal de presentar al poble aquesta proposta de millora dels parcs. Alguns dels objectius plantejats van ser fomentar la sensibilitat i el respecte pels parcs, participar activament com a grup i mostrar interès per participar en converses i debats. El projecte “Parc què” és una feina ben plantejada, molt ben executada i amb un fantàstic resultat que queda palès en haver aconseguit la fita d’educar en l’estimació de l’entorn i en el servei a la comunitat de tot un grup d’infants.