MUSICARRELA'T: Arrels en moviment

Gemma Canadell Bussó - Salt

Salt és un municipi que té un percentatge alt de població jove i amb una gran diversitat de països d'origen. Alhora també és un dels municipis amb una taxa d'atur de les més altes de Catalunya.
El repte de MUSICARRELA'T és el de transformar, mitjançant la creativitat dels joves, les diverses músiques d'arrel/tradicionals que conviuen a Salt ( totes aquelles que són dels llocs d'origen dels seus habitants, incloses les catalanes).

A través del treball en xarxa (amb associacions culturals, tercer sector social, ongs, professionals, etc.) es durà a terme una recerca de les diferents músiques, entrant en contacte amb persones perquè cantin o toquin cançons tradicionals ( que els propis joves gravaran). Posteriorment, els i les joves faran una tria de quins són els temes que volen recrear : lletra, melodia, ritme, dansa, etc. Els nous temes s'enregistraran i es mostraran en un concert.