Lleure a Ciutat Meridiana: casal d’estiu al CEIP Mestre Morera i l’agrupament “El cau de la Ubuntu"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya-Demarcació del Barcelonès - Barcelona

L’organització del casal d’estiu al CEIP Mestre Morera i la posterior creació de l’Agrupament Escolta i Guia “El Cau de la Ubuntu”, ofereix una alternativa educativa i de transformació social en el temps de lleure dels infants i joves del barri de Ciutat Meridiana. L’experiència del casal va ser molt positiva des de la perspectiva educativa i de dinamització comunitària de l’entorn, que més tard va provocar l’obertura gairebé immediata d’un agrupament escolta al CEIP Mestre Morera, sota el nom “El Cau de la Ubuntu”, que va consolidar l’experiència pilot del casal d’estiu. Per tal de reforçar el vincle entre agrupament i Casal es varen organitzar activitats conjuntes prèvies com el dia de l’acampada al pati de l’escola i activitats de coneixença entre els monitors del casal i l’equip motor de l’agrupament. Aquestes iniciatives fan arribar el mètode escolta allà on l’escoltisme és tan necessari com absent, i fomenten l’arrelament i la convivència, l’associacionisme, l’acció transformadora, el gaudi, el compromís i l’esperança, i el creixement personal dels seus protagonistes.

No hi ha informació adjunta.