La Riborquestra

Associació La Riborquestra - Barcelona

La Riborquestra és una orquestra comunitària i intergeneracional ubicada al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del districte de Ciutat Vella de Barcelona. La finalitat de l'entitat és oferir nous recursos a l'entorn a i les persones que l'habiten mitjançant l'aprenentatge artístic. La Riborquestra vol ser una eina que fomenta el creixement personal dels infants i joves, i que contribueix a l'apoderament de la seva comunitat mitjançant l'aprenentatge dels instruments orquestrals i a la vinculació amb el seu territori.

L'orquestra actua com a motor creatiu que potencia els valors del respecte, la tolerància, l'autonomia i la interdependència, així com el compromís i el treball en equip fomentant una cultura de l'esforç i del mèrit. Partint, doncs, de la idiosincràsia de l'orquestra, es reforça positivament la imatge col·lectiva, i s'afavoreix a la gestació d'un sentiment d'identitat i d'autoestima entre els seus integrants i el mateix context. Actualment, la Riborquestra compta amb 50 infants, joves i adults repartits entre els instruments de corda fregada (violí, viola i violoncel), vent (flauta i clarinet) i percussió que regularment realitzen activitats de formació artística, educació emocional i difusió cultural en l'àmbit comunitari.

La Riborquestra parteix d'un model metodològic innovador i inclusiu que esdevé un clar exemple de democratització de la pràctica artística i un instrument de participació ciutadana que contribueix a la generació de noves fórmules de relació entre els seus membres, les seves famílies i el veïnatge. Així, l'entitat procura generar espais d'interacció i convivència positiva entre persones de diferents bagatges i situacions socioculturalment diverses.

Entenem doncs que en aquest medi complex, la Riborquestra és un instrument clau per a la creació d'oportunitats, la cohesió social i l'orientació d'infants i joves en el seu esdevenir gràcies a la capacitació artística, comunicativa i social.