La Murga, pel dret a un habitatge digne

Escoltes catalans - Barcelona

“La Murga, pel dret a un habitatge digne” és un projecte d’aprenentatge i servei que fa divuit anys que es duu a terme, on joves de diferents procedències conviuen durant uns dies amb col•lectius desfavorits mentre realitzen tasques de rehabilitació en els seus domicilis. El projecte s’estableix al voltant de dos eixos: la inclusió social i la defensa dels drets humans. És per aquest motiu que l’objectiu principal és donar suport als Serveis Socials del Barri Gòtic, del districte de Ciutat Vella, amb una iniciativa que pretén sensibilitzar la societat pel que fa al fenomen de la pobresa i de l’exclusió de diferents col•lectius afectats. Es vol contribuir a la millora de les condicions de vida de la població, sensibilitzar els joves escoltes i sobretot, que aquesta actitud repercuteixi en la tasca d’educar per la transformació social cap a un món millor. El projecte està estructurat en dues vessants: la pedagògica i la tècnica i funciona amb camps de treball, que es realitzen a la primavera i a l’estiu. Els joves participants i els seus educadors reben formació prèvia en el cap de la cooperació i el “Quart Món” i durant els camps realitzen les tasques de rehabilitació tot mantenint relació amb els beneficiaris i els altres participants. El contacte i l’intercanvi són essencials de cara a l’efecte multiplicador del projecte.