La colla d’amics d’Astrid

Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques - Astrid 21 - Girona

La colla d’amics d’Astrid permet als joves amb síndrome de Down poder disfrutar, fer activitats, sortir, passejar i riure amb els amics, essent ells mateixos organitzadors de tot el que fan. Un dels objectius és que adquireixin una certa autonomia personal i funcional que els permeti resoldre les activitats quotidianes sense l’ajuda constant d’una persona. La colla dels amics d’Astrid és una bona iniciativa per oferir als nois amb síndrome de Down espais i moments de lleure en grup i potenciar que coneguin possibles activitats lúdiques per tal d’omplir el seu temps lliure. Aquesta és una bona oportunitat perquè també aprenguin a utilitzar els serveis que ofereix el seu entorn com els mitjans de comunicació (telèfon, multimèdia, diaris), desplaçar-se amb transport públic i fer un ús correcte de la moneda. És un lleure plantejat perquè cada vegada siguin més autònoms en termes de decidir, equivocar-se, saber què volen fer i ser conscients de les dificultats que a vegades comporta organitzar una sortida, emprendre camins nous i aprendre que són un grup i que es poden ajudar els uns als altres. Les sortides comencen sent un cop al mes i en funció de la demanda dels joves es van ampliant progressivament (un cop cada 15 dies fins a un cop per setmana).