Indrets de Catalunya; El Vendrell

Colla La Ballaruga - El Vendrell Educació i Lleure - El Vendrell

“Indrets de Catalunya; El Vendrell” és un projecte d’aprenentatge i servei que pretén crear un material didàctic audiovisual amb l’objectiu de promoure i facilitar el coneixement de la vila per part de les famílies nouvingudes. El projecte es treballa a dues bandes; per una part l’elaboració d’un llibre personalitzat a partir de l’abecedari i per l’altra, l’elaboració d’un documental de televisió fet pels propis alumnes. Aquest projecte s’ha dut a terme des del gener fins al juny a totes les escoles públiques del Vendrell dins els tallers d’estudi assistit del Pla Educatiu d’Entorn. Els dies que es fan les visites als llocs programats s’aprofita per fer un petit reportatge, que després serveix per constituir el documental final. Valors com l’amistat, la constància, la cooperació, la creativitat, el diàleg, la paciència i la urbanitat són fonamentals per ser treballats durant tot el procés d’aprenentatge. La proposta combina l’aprenentatge de competències i coneixements amb el servei a la comunitat.

No hi ha informació adjunta.