Grup de Joves la Fàbrica de Can Tusell

Grup de Joves La Fàbrica - Terrassa
"Una tarda a l'esplai La fàbrica"

Es tracta d’un projecte multidisciplinari l’objectiu final del qual és aconseguir la cohesió, la comprensió i el respecte per les diferents comunitats que conviuen a Can Tusell, barri terrassenc amb una composició multiètnica i multicultural. El secret del projecte rau en el treball amb els joves, els quals s'organitzen de forma autogestionària. El brillant resultat final és que s’aconsegueix la seva participació i la inserció en la comunitat.

No hi ha informació adjunta.