Gatamoix

Fundació Maria Ferret. Escoltisme i guiatge Mallorca - Palma
Gatamoix 2008
Gatamoix 2010

Aquest projecte té com a finalitat bàsica que els participants coneguin el que era una colònia agrícola, com vivien els seus habitants, quin era el seu ritme quotidià de vida, costums, festes, tasques, etc. Per tot això, els joves hauran de viure com si estiguessin al 1876, any oficial de fundació de la colònia. Amb la idea de voler aconseguir una formació integral d’aquests joves, donar sentit a allò que aprendran i formar per a la vida, hem plantejat l’adquisició de competències que els permetin no només saber uns continguts, unes maneres de fer i actuar, sinó que, a més a més, volem que ho facin de manera eficaç. Aquesta experiència serà eficaç si allò que hi trobin, els permeti en un futur una vida compromesa amb la millora de la societat i d’ells mateixos.
Així, doncs durant deu dies es condia a joves de Catalunya, les Illes Balears, València i darrerament també a joves de l'Alguer a que visquin com ho vivien les persones que habitaren Gatamoix, una colònia agrícola de 1876, que va arribar a tenir unes 200 persones distribuïdes en 21 cases, una capella i una escola. Eren treballadors de l'Albufera de Mallorca contractats per la New Majorca Land Company, presidida per l'anglés John Frederic Latrobe Bateman.
Durant 10 dies aquest joves que porten sols dues peces de roba semblant a la dels colons de 1876, que han deixat els estris electrònics a casa seva, que no porten plastic a sobre, viuen com la gent d'abans, cuinen amb foc i amb estris de fang, utilitzen culleres i forquilles de fusta, treuen aigua de la cisterna per a rentar-se amb el sabó que elaboren ells mateixos, aprenen a fer confitures, a cordar cadires, a llaurar la terra, a fer feines amb llata, a construir instruments musicals, reviuen les costums populars mitjançant el ball de bot, fan feina a l'Albufera treient canyet com el 1876,