Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya - Barcelona
Què tenim? FCEG 2011
Història de l'Escoltisme català

Amb més de cent anys a tot el món, l’escoltisme ha estat a Catalunya un moviment educatiu juvenil d’un enorme i fecund impacte, a través de la formació integral de generacions d’infants i joves com a persones autònomes, actives, lliures i responsables, i com a ciutadans compromesos amb el país i la pau, amb esperit de servei i estima a la natura. El jurat vol distingir l’escoltisme català en el seu conjunt –que va ser Premi d’Honor de la Fundació el 1989–, unit en la diversitat i representat per la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i les tres associacions que avui la componen: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta.