Esfera Jove

Fundació Marianao - Sant Boi de Llobregat
Fundació Marianao. Resum 2013

Esfera Jove Marianao és un programa de formació i participació social dirigit als joves, que fomenta la participació juvenil i el servei a la comunitat mitjançant la formació, l’assessorament, l’acompanyament i la motivació dels joves, amb l’objectiu que liderin projectes socials i se sentin protagonistes. Promou l’associacionisme entre joves de 14 a 25 anys de Sant Boi a partir d’un curs de dinamització juvenil i una formació a l’institut Marianao que culmina amb una experiència pilot. La intenció del projecte de formació és la de dotar els joves d’eines que facilitin la seva participació i afavoreixin la creació d’activitats autogestionades i amb un rerefons prèviament projectat i reflexionat. Els cursos tenen una fase teòrica, on es desenvolupa l’esperit crític dels participants a través del coneixement de la realitat que els envolta, i una fase pràctica, que està orientada a la construcció d’un projecte propi que respongui a les necessitats que el col•lectiu detecti. Un cop avaluada l’experiència, els joves poden continuar vinculats a un viver juvenil de la Fundació Marianao i madurar com a grup. L’Esfera Jove ja compta amb diversos col•lectius juvenils en funcionament que participen a la vida comunitària.