En Trànsit

Tània Miró Porqueres - L'Hospitalet de Llobregat

Aquest projecte neix amb la idea de fer arribar una visió més àmplia i realista de les migracions en l'adolescència, creant espais de diàleg i debat en temàtica d'immigració. En Trànsit s'articula mitjançant la creació d'un vídeo en el qual joves migrants presenten la seua experiència migratòria, una guia de dinamització per treballar el procés migratori a través de dinàmiques i una exposició com a material base per realitzar tallers de sensibilització i pensament crític. A través d'aquest projecte hem generat espais de debat sobre migracions i relacions interculturals, positivització de les diferències... arribant a més de 2.500 joves en un procés iniciat el 2011 i que dia d'avui segueix amb més vida que mai. Tot i que l'objectiu encara està lluny de les nostres mans i accions: combatre el racisme i construir una societat lliure de violències.