En Grup: la comunitat virtual per als educadors en el lleure

Moviment de Centres d'Esplais Cristians - Fundació Pere Tarrés - Barcelona
Àmbit: Esplais
Vídeo institucional 2014

El projecte “En Grup” consisteix en la creació d’una comunitat virtual per als monitors del Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCEC), però oberta a tots els joves que són monitors amb l’objectiu de convertir-se en una plataforma virtual de referència. Aquesta comunitat virtual és una eina motivada per les noves tecnologies i posada al servei de l’educació, l’associacionisme i la comunicació de tots els monitors del lleure. Com a zona d’intercanvi de recursos i activitats, la comunitat esdevé un arxiu compartit de les programacions dels centres d’esplai, un espai on l’usuari tant s’hi pot apropar per oferir com per rebre. Actualment els joves disposen d’un major nombre d’ofertes d’activitats a realitzar durant el seu temps lliure, tant sigui en activitats de consum com en accions cívico-socials. La creixent diversificació d’opcions suposa una major ocupació del temps i obliga a una necessària ordenació i gestió. Amb aquest projecte es vol facilitar la comunicació entre els monitors de diferents centres d’un mateix indret per facilitar l’organització d’activitats conjuntes i fomentar l’obertura al seu entorn. “En Grup” és un espai de trobada que ens apropa a noves eines per al debat i el contrast d’opinions.