Els 40 anys d'Escoltes Catalans

Escoltes Catalans - Barcelona

Escoltes Catalans (EC) és una associació educativa juvenil, que celebra enguany el seu 40è aniversari i aplega entorn a 4000 infants i joves en una quarantena d’agrupaments escoltes a 13 comarques del país. Es presenta un document en el que es recullen aquests 40 anys d'acció educativa escolta a Catalunya, explicant la raó de ser de la nostra associació, la seva evolució i els seus plans de futur.

Donades les característiques del projecte presentat no considerem oportú omplir els camps específics de l'activitat, ja que no es tracta d'una activitat en concret si no de la trajectòria de l'associació catalana d'escoltisme laic.