El racó de la infància i l’adolescència

Fundació Social del Raval de Barcelona - Barcelona

“El racó de la infància i l’adolescència” és una iniciativa que, en el marc de la Fundació Social del Raval i des del voluntariat, ofereix diàriament activitats d’esplai en horari extraescolar. És un servei dirigit a nens i nenes de 3 a 13 anys que pretén proporcionar un sistema de valors que incideixi en el desenvolupament psicosocial, cultural i mediambiental dels infants en el seu entorn. S’ofereixen vàries activitats organitzades amb objectius clarament pedagògics com el desenvolupament de la capacitat de lectura, l’enfortiment de l’escolta activa, el foment de l’autonomia, etc., perquè així els nens gaudeixin d’un espai constructiu en el seu temps lliure. Dins el casal ordinari on es fan activitats per les tardes, des que el nen surt de l’escola a les 16:30h fins a les 19:30h, s’ofereixen els serveis d’acollida, el de recollida de nens i nenes un cop acabada la jornada escolar, el del cangur solidari tenint-ne cura fins que els infants són recollits pels seus pares i el d’acompanyament a domicili. “El racó de la infància i l’adolescència” és un recurs complementari a la família i a l’escola que ajuda a completar la seva acció educativa.