El car lliure

Club CAR Associació Sant Tomàs - Vic

El projecte “El car lliure”, desenvolupat al llarg del curs 2007-2008, s’ha adreçat a persones amb discapacitat intel•lectual i té per objectiu que els nois i les noies puguin gaudir d’un espai de relació amb els amics, el més obert i normalitzat possible. Es vol potenciar l’adquisició d’uns hàbits i recursos necessaris per dur a terme d’una manera autònoma les activitats lúdico-esportives que els hi ofereix l’entorn comunitari. A la vegada, també es desenvolupa l’autoestima, la creativitat i l’expressivitat. El projecte ha permès conèixer millor l’entorn més immediat de Vic i realitzar un conjunt d’activitats vinculades a la cultura, el cicle festiu i la llengua pròpia del país. “El car lliure” és una bona iniciativa per potenciar i donar continuïtat a les diferents relacions personals que puguin sortir de manera natural durant les activitats. Altres iniciatives que fomenta el Club Car Associació Sant Tomàs dins les activitats del lleure són sortides al teatre, excursions i servei de vacances.