Documental Diferents. Conèixer el passat, entendre el present, assolir el futur

Grup Caliu - Barcelona
Documental Diferents

El documental "Diferents. Conèixer el passat, entendre el present, assolir el futur" és una experiència pionera dins l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat intel•lectual amb necessitats de suport intermitent d’edats compreses entre els 18 i 35 anys. L’experiència consisteix en la realització d’un documental que ha permès l’empoderament del col•lectiu de persones amb discapacitat intel•lectual a partir de la denúncia del tractament d’aquest al llarg de la història. El documental està constituït a partir de quatre vessants que el converteixen en únic: els seus protagonistes –membres del grup Caliu, psiquiatres i psicòlegs–, un fons documental aprofundit en el tractament dels discapacitats a l’Alemanya nazi i a l’Espanya franquista, unes imatges corprenedores dels llocs dels fets i, finalment, uns textos articulats a partir de la veu dels mateixos membres del grup Caliu, inscrit en aquest col•lectiu. El documental persegueix valors com la integració, la inclusió i el respecte a la diferència com a eixos d’una societat tolerant, pacífica i democràtica, com també la no violència, el diàleg, l’escolta activa i la reflexió.