Dinàmiques participatives vers els drets humans

Associació per a Joves TEB - Barcelona
Videoclip sobre la brutalitat policial i la força de la massa social "Luchando Derechos"
Videoclip sobre les desigualtats de gènere "Voces Mudas"
Associació per a Joves TEB: comunitat i tecnologia al Raval

“Dinàmiques participatives vers els drets humans” és un projecte que incorpora l’ús de la música i les tecnologies de la informació i la comunicació com a canals d’expressió dels joves, de manera que s’hi treballen els drets humans d’una forma innovadora que els és molt propera. Es tracta d’un projecte d’elaboració i creació artística, amb una temàtica educativa i social. La seva importància recau, sobretot, en el gran ventall de possibilitats que ofereix la temàtica dels Drets Humans, per entendre’ls, treballar-los i concretar-los en la nostra realitat. Aquest aspecte, tenint en compte la situació actual que estem vivint, promou en els joves una presa de consciència, observació, capacitat crítica i constructiva, on ells són els protagonistes i una part important en la transformació social, per una ciutadania més justa i més solidaria. Han realitzat un programa de ràdio per Internet, maquetes de cançons i videoclips musicals educatius, tot participant activament en la presa de decisions i en la seva execució. L’Associació per a Joves TEB lluita contra l’exclusió social dels joves del Raval afavorint la seva pròpia iniciativa i responsabilitat i fomentant valors de solidaritat i comunitat activa.