Centre Obert TRIA

Fundació Comtal Barcelona - Barcelona
El Tria, un espai inclusiu i de transformació social

El Centre Obert TRIA desenvolupa una tasca preventiva en horari extraescolar amb infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys que estan en situació de risc social, amb la finalitat de compensar les seves dificultats socioeducatives. S’ofereix un seguiment personalitzat i eines per tal que infants, joves i les seves famílies millorin la seva qualitat de vida, guanyin autonomia i autoestima. Es treballa de forma local, detectant les necessitats del barri, i posant les capacitats al servei dels infants i de les seves famílies. La Fundació Comtal, ubicada a Ciutat Vella, atén nois i noies dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, fa una destacable funció d’integració i cohesió social amb les famílies nouvingudes. L’entitat aposta per la feina de proximitat i per la combinació del vessant lúdic i de l’educatiu, i ha volgut ser un referent al barri.