Centre Obert Preju-Unión

Associació Grupo Unión de Sant Adrià de Besòs - Sant Adrià del Besòs

El treball pedagògic realitzat pel Centre Obert Preju-Unión ha estat una intervenció educativa en el temps lliure dels infants entre 8 i 12 anys del barri de La Mina (Sant Adrià del Besòs). Aquest programa pedagògic consisteix en el foment d’un model de convivència i d’uns valors i formes d’actuar que es facin presents en l’entorn més proper. La creació d’una assemblea, el treball a partir del Centre d’Interès, les setmanes temàtiques i cantar en grup són algunes de les propostes que l’associació ha proposat per treballar les actituds que intervenen en una bona convivència. Amb relació al segment d’edat al qual va dirigit aquest programa pedagògic s’ha considerat interessant la proposta del Centre d’Interès com a metodologia bàsica. Durant l’any 2005 el local es va convertir en un pis d’edifici i per tant va passar a formar part d’una comunitat de veïns, amb la qual cosa es descobreix què significa conviure amb els altres. El Centre d’Interès es desenvolupa a partir de les setmanes temàtiques, de manera que mensualment es destina una setmana a fer activitats relacionades, com per exemple tenir el local decorat com si fos un pis, entrar amb la clau que cadascú té, i així proporcionar uns elements motivadors i engrescadors perquè els infants visquin la història més intensament.