Centre Obert La Salut Alta

Fundació Privada La Salut Alta - Badalona
Reportatge sobre el Centre Obert Salut Alta
Fundació Salut Alta 10 anys

El Centre Obert es troba emplaçat en el barri de la Salut de Badalona, en la part coneguda com La Salut Alta, lloc on es troba la zona més degradada del barri. El projecte sorgeix de la necessitat emergent de donar una resposta educativa, preventiva i alhora lúdica a tots aquells infants i joves que presenten certes dificultats socioeducatives o que es troben en una situació de risc social. L’atenció i l’acompanyament personal als infants ha propiciat la participació activa d’aquests en el seu procés educatiu, adaptat sempre que ha estat possible a les seves possibilitats, qualitats i necessitats educatives. El centre d’interès triat el curs 2006-2007 com a fil conductor de les activitats ha estat La Ciutat. D’aquesta manera, com que per a molts nens i nenes del centre la pròpia ciutat de Badalona és desconeguda, es considera que aquest tema podria ajudar-los a ampliar una mica el seu horitzó quotidià.