Casal de Joves Marianao

Fundació Marianao - Sant Boi de Llobregat
2009 – presentació nova imatge corporativa
Fundació Marianao. Una comunitat que somnia, lluita i estima

El Casal de Joves Marianao (CJM) pretén acompanyar l’adolescent en aquesta etapa per tal d’afavorir-ne el desenvolupament en els àmbits personal, social i comunitari. Des del Casal s’identifiquen dos moments diferenciats. D’una banda, dels 12 als 15 anys es potencia el treball orientat a la promoció de la persona i les seves habilitats socialitzadores. De l’altra, a partir dels 15 anys els adolescents participen com a dinamitzadors de l'espai del Casal, s’impliquen en la gestió de les activitats i fan accions orientades a dotar-los d'eines per poder ser referents per als altres. Els joves realitzen tallers setmanals, sortides i activitats. El CJM és una experiència educativa i participativa que promou l’assoliment d’hàbits d’autonomia personal, de relació social i actituds de respecte pels altres, per un mateix, per l’entorn social i natural en un barri amb dèficit de propostes educatives i comunitàries per a joves.