Campaments Generals 2015

Acció Escolta de Catalunya - Barcelona
Vídeo promocional de Campaments Generals 2015

INTRODUCCIÓ

Els Campaments Generals són una gran activitat que organitza Acció Escolta de Catalunya de manera periòdica cada quatre o cinc anys. Anteriorment s'han dut a terme les edicions de 2006 i 2010. El proper mes d'abril tindrà lloc la tercera edició, que pretén ser una de les trobades juvenils i activitats associatives més grans del país durant l'any 2015.

Els Campaments Generals varen néixer al primer terç del segle XX com a espai de trobada d'organitzacions educatives, excursionistes i socials. La Guerra Civil i el feixisme van estroncar aquella tradició, com tantes altres il·lusions i vides. Acció Escolta de Catalunya, amb un afany de recuperar la memòria històrica i no deixar morir belles iniciatives, recupera aquest element de la nostra identitat per tal de transmetre-la als infants i joves d'avui. I a més, ho fa amb la voluntat de construir un espai de trobada i d'unitat de l'escoltisme català, cridant a la participació i la implicació de les altres dues associacions membres de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG), és a dir, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Escoltes Catalans.

Un campament és un moment especial per a totes les persones que han tingut la sort de viure'n un. Al bell mig de la natura, infants i joves viuen una experiència emocionant en un espai lluny de casa però absolutament proper i propi; descobrint a viure en comú i aprenent a treballar en equip; participant en mil i una aventures i implicant-se en la societat a través de projectes, debats i dinàmiques; jugant amb els companys i companyes i descobrint nous indrets a través de rutes i excursions, etcètera. L'escoltisme troba en els campaments una de les vivències més emocionants, atractives i pedagògiques de la seva proposta educativa.

PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme. És una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana, amb la finalitat de contribuir a l'autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just. L'escoltisme és un sistema educatiu compromès, democràtic i participatiu, en què es descobreix fent; per mitjà de l'acció.

A Acció Escolta tenim programes progressius, innovadors i engrescadors, amb què l'infant, adolescent o jove s'inicia en la implicació social, en el contacte amb la natura, el treball en petit grup i el propi progrés personal. Tanmateix, de manera coordinada amb els altres agents educatius, l'escola i la família, reforcem en infants, adolescents i joves uns valors comuns de responsabilitat, respecte i solidaritat, es treballen eines per desenvolupar l'esperit crític que els i les ajudi a construir el seu propi sistema de valors; amb tot tenim la finalitat de facilitar-los mitjans perquè es desenvolupin com a persones lliures i felices.

Acció Escolta de Catalunya és membre de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG), conjuntament amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Escoltes Catalans. A través de la FCEG participem en l'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM). També formem part de la Federación de Asociaciones de Scouts De España (ASDE) i participem del Moviment Laic i Progressista (MLP), un conjunt d'entitats amb un ideari comú amb l'objectiu de fer una acció conjunta que defensa una utopia racional: llibertat i felicitat per a totes les persones. A més, som membres del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), plataforma d’entitats juvenils catalanes mitjançant la qual ens relacionem amb el teixit associatiu del país.

L'EIX PRINCIPAL: LA LLUM

A partir d'un procés participatiu amb els i les caps escoltes dels agrupaments, s'ha escollit la Llum com a eix d'ambientació principal d'aquests Campaments Generals. La raó principal és que l'Assemblea General de les Nacions Unides i la UNESCO van declarar el 2015 com a Any Internacional de la Llum i les Tecnologies basades en la Llum, atesa l'enorme transcendència d'aquest element físic en la vida quotidiana de les persones, així com en la transformació tecnològica i social dels darrers temps.

En la Llum trobem una temàtica que ens dóna la possibilitat de treballar des de l'educació en l'acció els valors que ens representen com a entitat a partir de les molt diverses dimensions que se'n deriven: el coneixement del medi i el respecte de la natura (educació ambiental), sostenibilitat i ús d'energies renovables, la importància de la recerca científica i la creació de coneixement, la descoberta de l'espiritualitat, etcètera.

ASPECTES GENERALS

En aquesta edició dels Campaments Generals es preveu l'assistència de 2.000 persones participants entre infants, joves i caps escoltes de molts agrupaments del territori català, així com d'alguns grups escoltes d'àmbit internacional. Per a fer possible l'organització i la logística de l'esdeveniment comptarem amb un equip de més de 200 voluntaris i voluntàries que treballaran com a membres de l'staff per tal d'assegurar el correcte desenvolupament de totes les activitats del programa.

El disseny i la coordinació general del projecte el realitza una Comissió de 25 persones voluntàries, totes elles caps en actiu als respectius agrupaments, repartides en set subcomissions específiques (Logística, Intendència, Activitats, Burocràcia, Recursos Humans, Gestió, Comunicació i Coordinació).

El lloc escollit per als Campaments Generals 2015 és el terreny de Cal Companyó, al municipi de Guardiola de Berguedà. Es tracta d'una àrea de grans dimensions, que comptarà amb tot l'equipament i infraestructures necessàries (punt d'aigua, sanitaris, punt mèdic, coberts per als àpats, etc.).

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Els Campaments Generals estan constituïts per una gran varietat i oferta d'activitats de tot tipus, que es repartiran al llarg dels dies i dels espais que compartiran totes les persones participants i organitzadores. En termes generals, es poden dividir en les següents categories:

- Activitats permanents: espais distribuïts pel campament on les participants podran acudir lliurement en funció dels interessos de cadascú (instal·lacions esportives, jocs col·lectius, jocs de taula, etcètera.)

- Activitats per zones: dividides en 4 zones, hi haurà un espai de multiaventura (activitats relacionades amb l'exercici físic i la descoberta de la natura), un espai sensorial (experiència a partir dels sentits, amb atenció a l'ambientació sobre la Llum), un espai de tècniques escoltes (varietat de tallers per a treballar tècniques pròpies de l'escoltisme) i finalment una proposta d'implicació en l'entorn a partir d'una ruta i un servei realitzat fora del recinte, als municipis propers i/o al medi natural.

- Activitat gegant: joc de grans dimensions per a tots els i les participants, en el qual cadascun dels 4 subcampaments serà un equip diferent amb un objectiu comú.

- Focs de camp: espais de trobada i de dinamització que es realitzaran durant les tres primeres nits simultàniament per als 4 subcampaments, amb un gran ventall de propostes lúdiques i culturals.

- Mostra d'Entitats: espai on cada agrupament tindrà l'opció de mostrar el seu projecte i les seves iniciatives específiques. A més, hi haurà mostra d'activitats de cultura popular catalana (castells, bastoners) i també del treball dels equips associatius d'Acció Escolta de Catalunya, de la FCEG i d'altres entitats i xarxes associatives.

- Tancament lúdic: espectacle festiu i concert la darrera nit de campament.

- Cerimònies: activitats d'inauguració i de cloenda amb contingut artístic i de dinamització per a infants, adolescents i joves.