AVENTURA SENSE COBERTURA

Marta Buxó Niñá - RIPOLLET

Els joves d’avui dia han nascut a l’era de la tecnologia. La societat de la tecnologia avança a un ritme vertiginós, fent-nos oblidar, en moltes ocasions, grans detalls com les relacions personals o els valors. Aquesta societat a la que vivim, ve molt marcada per l’individualisme, on el jo està per davant del nosaltres, dificultant el desenvolupament d’actituds com són la cooperació o la responsabilitat social.
A més a més, l’exposició constant a les xarxes socials, genera mancances als joves, que viuen diàriament sotmesos a l’aprovació social que representa el món 2.0, dificultant l’expressió de les seves emocions en detriment d’exposar una vida més materialista a les xarxes.
Cal inculcar als nostres joves el valor que tenen la natura, les relacions humanes i les tradicions. Es pot viure sense tecnologia i el que pretenem amb aquests campaments és demostrar-ho, i fer-ho d’una manera divertida, no amb la voluntat de transmetre la idea que la tecnologia no es necessària, sinó per fer entendre que no ha de prendre la rellevància que li donem amb les conseqüències que suposa. Per aquesta aventura, els joves no podran dur tecnologies, ni mòbils, ni tauletes, ni càmeres, ni cap altre utensili que s’hi assembli, de manera que reprendran valors desconeguts o oblidats degut a l’ús i a l’abús de les tecnologies.