Premis d'Educació en el Lleure

XII PREMIS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Els Premis d’Educació en el Lleure són convocats per la Fundació Carulla amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

BASES

S’atorgaran a projectes i experiències d’educació en el lleure que tinguin en compte i afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric. Es valoraran, així mateix, iniciatives que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors.

Pel que fa als projectes, han de ser presentats conjuntament per un o més monitors i una entitat d’educació en el lleure que assumeixi la responsabilitat de la seva realització. Cal que explicitin l’objectiu plantejat i una proposta d’activitats i materials i que incloguin el compromís per escrit de l’entitat de lleure de dur-los a terme en el cas que li sigui concedit un dels premis. 

Una vegada realitzat el projecte, cal igualment que els seus responsables facin arribar a la Fundació un informe on se’n detallin breument els resultats.

Pel que fa als treballs sobre experiències d’educació en el lleure, cal que incloguin una presentació de l’objectiu proposat, exemples de materials utilitzats, un resum de l’activitat realitzada i una valoració del seu resultat. Han de ser presentats d’una manera que permeti editar-los i difondre’ls entre monitors i centres.

Presentació de la candidatura

Per optar als premis cal emplenar el formulari d’inscripció. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Si algun material no el teniu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el nom de la candidatura:

Premis d’Educació en el Lleure
Fundació Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona

Les propostes podran incorporar tota la documentació que els seus responsables considerin convenient per tal que el jurat dels premis pugui formar-se una opinió tan completa com sigui possible sobre el propòsit, el contingut, els materials utilitzats i el plantejament metodològic del projecte o de l’experiència.

El jurat podrà fer visites a les entitats que hagin presentat propostes a fi de conèixer d’una manera directa les característiques dels projectes i les experiències que optin als premis.

Les propostes poden ser presentades per monitors i entitats de totes les terres de llengua catalana.

La Direcció General de Joventut de la Generalitat oferirà un premi a la millor l’experiència o al millor projecte presentats, que sigui fet per joves i/o adreçat a joves, amb una dotació de 4.000 euros.

Amb independència de les propostes presentades, el jurat concedirà un premi en reconeixement a la trajectòria d’una entitat en el camp de l’educació en el lleure.

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats al web http://www.fundaciocarulla.cat

 

Jurat

Carles Barba, Josep Gonzàlez-Agàpito, Fabian Mohedano,Rosa M. Pujol, Núria Ramon, Rafa Ruiz de Gauna, Antoni Reig i Marta Rosàs

 

Comptador de candidatures
S'han registrat 57 candidatures.
Objectiu

Aquests premis estan destinats a reconèixer projectes, experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació social i del lleure.

Dotació

4 premis de 4.000 euros cada un per a nous projectes i treballs que presentin el resultat d’una experiència ja realitzada.

1 premi de 4.000 euros per a la millor experiència o el millor projecte presentats, que sigui fet per joves i/o adreçat a joves, ofert per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

1 premi de 4.000 euros en reconeixement a la trajectòria d’una entitat en el camp de l’educació en el lleure.

Termini de presentació

La convocatòria es farà pública el 3 de setembre de 2015 i el termini de presentació de propostes s’acabarà 9 de desembre del mateix any. El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic abans de la fi de març de l’any 2016.