Bases Premis d'Educació en el Lleure

BASES

13a edició

Des de la Fundació Carulla volem posar en valor la tasca educativa i transformadora de les entitats que treballen en temps de lleure i que eduquen, dia a dia, des de la proximitat, l’aprenentatge de competències, habilitats i valors, el contacte amb la natura i el treball des de la comunitat i els barris per afavorir el sentiment de pertinença.

L’edició d’enguany contempla NOVETATS importants:

 • incorporem premis per a projectes nous, idees que no s’han pogut desenvolupar i que són detectades com una necessitat/oportunitat per abordar des de l’entitat.
 • assessorament i suport en el desenvolupament de l’activitat per part de persones coneixedores del món del lleure i expertes en la temàtica que proposi el projecte

Els Premis d’Educació en el Lleure són convocats per la Fundació Carulla amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

NOU!
3 premis a nous projectes
Dotats amb 4.000 euros cadascun + acompanyament metodològic realitzats per experts

S’atorgaran a projectes nous d’educació en el lleure que afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric, i que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors.

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

 • Projectes que col·laborin en la transformació social dels barris i els municipis
 • Estratègies per incloure col·lectius vulnerables en els projectes i les activitats
 • Projectes que plantegin un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori

NOU!
La Fundació Carulla ajudarà al desenvolupament dels projectes amb un acompanyament metodològic per part d’un expert en la matèria en funció de la necessitat que es vulgui abordar. Es farà a través de 3 sessions de treball/formatives amb l’equip de monitors: una a l’inici, una en la fase de desenvolupament i una al tancament.

Premi a experiència Direcció General de Joventut
Dotat amb 4.000 euros

La Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya oferirà un premi a una experiència d’educació en el lleure que sigui feta per joves i/o adreçada a joves.

L’experiència haurà d’incloure el repte al qual s’ha volgut donar resposta, la metodologia, el nombre i el perfil de destinataris als qui anava dirigida, exemples de materials utilitzats, un resum de l’activitat realitzada i una valoració del seu resultat.

Premi a trajectòria
Dotat amb 4.000 euros

El jurat, amb independència de les propostes presentades, concedirà un premi en reconeixement a la trajectòria d’una entitat en el camp de l’educació en el lleure.

QUÈ HAS DE FER PER PRESENTAR-TE

Per optar als premis cal emplenar el següent formulari d’inscripció. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Si algun material no el teniu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el nom de la candidatura:

Premis d’Educació en el Lleure
Fundació Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona

Els  projectes han de ser presentats conjuntament per un o més monitors i una entitat de base d’educació en el lleure que assumeixi la responsabilitat de la seva realització.

Cal presentar:

 • Justificació de la necessitat del projecte, repte al qual es vol donar resposta
 • Definició detallada del projecte a desenvolupar (nous projectes) o desenvolupat (experiència): objectius, activitats, nombre i perfil dels destinataris, metodologia
 • Resultats esperats (nous projectes) i resultats obtinguts (experiència)
 • Calendari d’aplicació
 • Cost (pressupost detallat)

Els monitors han de fer constar un currículum personal en què s’assenyali la seva experiència en el camp del lleure i una memòria de la trajectòria de l’entitat de base amb la qual es presenten al premi.

En el cas dels nous projecte, l’import del premi es farà efectiu en dos terminis: un primer setanta-cinc per cent en el moment de la concessió del premi i, la resta, després, quan s’acrediti la realització del projecte.

CAL TENIR EN COMPTE...

 • Les propostes poden ser presentades per entitats de base de totes les terres de llengua catalana. Les federacions i les associacions d’entitats no es poden presentar.
 • Les entitats guardonades en edicions anteriors podran tornar-se a presentar tres anys després de guanyar el premi.

El termini de presentació de propostes s’acabarà el 16 de juny de l’any 2017.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic abans de la fi de setembre de 2017.

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats al web www.fundaciocarulla.cat

EL JURAT DEL  PREMI ESTÀ FORMAT PER...

Carles Barba, Josep Gonzàlez-Agàpito, Fabian Mohedano, Miquel Rueda, Edgar Iglesias, Rafa Ruiz de Gauna, Marta Rosàs, Marta Vilalta i Rosa M. Pujol.

Amb la col·laboració de:

Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Comptador de candidatures
S'han registrat 5 candidatures.
Objectiu

Aquests premis estan destinats a posar en valor la tasca educativa i transformadora de les entitats de lleure.

Dotació

3 premis de 4.000 euros cadascun per a nous projectes que afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, geogràfic i històric, i que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors. Com a novetat, els guanyadors rebran acompanyament metodològic realitzat per experts.

1 premi de 4.000 euros per a la millor experiència que sigui feta per joves i/o adreçada a joves. Ofert per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

1 premi de 4.000 euros a la millor trajectòria. El jurat concedirà aquest premi en reconeixement a la trajectòria d’una entitat d’educació en el lleure.

Termini de presentació

El termini de presentació de propostes s’acabarà 16 de juny de l’any 2017, i el veredicte es donarà a conèixer en una acte públic abans de la fi de setembre de 2017.