Premis d'Actuació Cívica

Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Fraga

Per una tasca vocacional i exemplar com a professor de primària i director d'escola a Santa Margarida de Montbui; com a impulsor de l’associacionisme cultural en defensa de la llengua catalana a la Franja de Ponent, on presideix, des de l’origen, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, amb seu a Fraga. És fundador i col·laborador de les publicacions Temps de Franja, Batecs i l’anuari Cinga, i ha impulsat accions cíviques a favor de la llengua, com jornades d’estudi, edició de publicacions, conferències de divulgació de la Franja, etc. També és autor d’una obra ja considerable sobre la llengua fragatina: Refranyer fragatí, Frases fetes, Les cançons de la nostra gent i Les motades de Fraga.

Barcelona

Per una densa trajectòria de servei al país com a advocat, economista, sociòleg i ornitòleg, que ha desenvolupat en les instàncies més diverses, com la reestructuració de la indústria cotonera catalana; la Institució Catalana d’Història Natural, que va presidir i des de la qual va impulsar el llibre Natura, ús o abús? Llibre blanc de la Natura als Països Catalans, document d'ecologia científica pioner a Europa; la col·laboració amb Pere Duran i Farell a Gas Natural; la secretaria del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, etc. Discret i eficient, ha estat clau en nombroses iniciatives culturals, com ara propiciar el diàleg entre Catalunya i el País Valencià, i la gestació d'Acció Cultural del País Valencià. Ornitòleg per vocació, fou col·laborador desinteressat de J. M. de Casacuberta a l’Editorial Barcino, on va publicar Els ocells de les terres catalanes (1956) i L’estructura econòmica de les terres catalanes (1963). És doctor en Sociologia per la Universitat de Ginebra (1963), títol que va obtenir amb la tesi L’assimilation des immigrés en Catalogne.

Dènia

Perquè ha posat generosament al servei del país la seva dedicació professional com a advocat, que el va portar a defensar patriotes valencians davant dels tribunals franquistes i, des de fa molts anys, a treballar des de l’ombra en tots els processos de dignificació nacional al País Valencià, amb una tasca continuada d'assessorament tan eficaç com discreta, i fins i tot anònima, a entitats com Acció Cultural del País Valencià, el Secretariat de l'Ensenyament de l'Idioma i les fundacions Ausiàs March i Josep Renau, entre d'altres, i per haver estat decisiu en qüestions com ara la defensa de la instal·lació de repetidors de TV3 o la conversió de l'edifici d'El Siglo Valenciano en centre d'irradiació cultural catalana al bell mig de la capital valenciana.

Llorenç del Penedès

Perquè, vinculat vocacionalment al món de la música, ha estat cantaire de l'Orfeó Català, secretari executiu de l'entitat i assesor cultural del Palau de la Música; directiu del Secretariat dels Orfeons de Catalunya, de la Federació Catalana d'Entitats Corals, de la Fundació Pau Casals i de l'Escola de Pedagogia Musical; perquè col·labora i dirigeix la revista Catalunya Música; per una continuada tasca d'animació social al Centre Cultural de Llorenç del Penedès, i per ser autor, entre d'altres, dels llibres El cant coral a Catalunya, L'Orfeó Català: llibre del Centenari i Pedres Vives, i de nombrosos articles de divulgació musical.

L'Espluga de Francolí

Per la participació activa en associacions i entitats culturals tarragonines, en especial de la Conca de Barberà, com l’Arxiu del Monestir de Poblet; el Centre d’Estudis Locals de l’Espluga de Francolí, que presideix i des del qual ha organitzat diverses exposicions importants sobre prehistòria local, la Guerra Civil, la flora i vegetació, etc.; la comissió Pro-restauració de l’Església Vella, i els patronats municipals d’Iniciatives, de l’Escola-Taller i de la Cova de la Font Major, el muntatge museogràfic de la qual va projectar i dirigeix. Ha publicat nombrosos treballs monogràfics d'història de la Conca de Barberà, articles en revistes i llibres especialitzats, i és coautor de la important Història de l’Espluga de Francolí, en curs d’edició en sis volums.

Barcelona

Per una dilatada activitat de trovador, rondallaire, cantant i sobretot promotor i animador del folk català, tasca que va iniciar l'any 1967 amb el Grup de Folk i que va continuar amb altres formacions emblemàtiques de la música popular, com Els Sapastres i l'Orquestrina Galana, fins a esdevenir precedent i inspirador del moviment de renovació de la cançó catalana d’arrel tradicional que més endavant donaria com a fruit el Festival i el Centre Artesà Tradicionàrius i que actualment ha afavorit que hi hagi grups i festivals de música folk arreu dels Països Catalans, que continuen la línia que ell va iniciar.