Premis d'Actuació Cívica

Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Vilassar de Mar

Pel seu mestratge i la seva hospitalitat, la qual va fer de la rectoria de Riells del Montseny un lloc de trobada de la resistència cultural en els temps més difícils de la postguerra, i fou així origen i refugi de moltes iniciatives.
La seva bonhomia i la força del seu lirisme com a poeta constitueixen un bell marc per a aquest representant de l'Església catalana, que ha donat tants i tants testimonis en favor del nostre poble.

Barcelona

Per haver estat l'ànima i l'apòstol d'una tasca social i formativa exemplar, al barri d'Hostafrancs de Barcelona, durant més de mig segle. Per haver format nombrosos deixebles, molts dels quals han adoptat una ferma actitud de servei envers el nostre poble gràcies a l'exemple que ell els donà amb la seva religiositat i catalanitat, amb el seu lliurament personal, ple de modèstia i de senzillesa. Una bibliografia força extensa, dedicada a temes educacionals i històrics, ha estat ara enriquida amb el llibre "Fidelitat a Catalunya", un títol que escau perfectament al seu autor.

Palma de Mallorca

Per haver viscut plenament la majoria de les iniciatives culturals nascudes a Mallorca en els darrers seixanta anys, per haver-hi mantingut un concepte clar i obert a tots els àmbits de les terres de llengua catalana, i per haver col.laborat ben aviat a la normalització lingüística amb el seu "Diccionari de l'Art i dels Oficis de la Construcció".

València

Per la seva activitat incansable i la seva actitud transparent i agosarada de militant compromès amb el poble treballador i amb l'ideal d'unitat i independència de Catalunya, manifestat des del País Valencià en un context especialment dur. Pel seu combat en diaris i revistes i a través del llibres de títols tan significatius com "Països Catalans i Llibertat" i "És molt senzill: digueu-li Catalunya". Per haver dirigit des del càrrec de vicerector els Estatuts de la Universitat de València, en els quals hom assumeix un clar compromís de catalanitat.

Reus

Per la seva actitud útil, valenta i constant com a ciutadà i pel seu treball rigorós com a científic, que l'ha fet autor de prop de dos-cents títols entre llibres, estudis i opuscles, i col·laborador en institucions tan remarcables com la Societat Catalana de Geografia, les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos i l'Institut d'Estudis Catalans, de la Secció de Filosofia i Ciències Socials del qual és membre numerari.

Barcelona

Per la seva llarga dedicació, desinteressada i gairebé anònima, a una gran diversitat de promocions culturals, entre les quals destaca especialment la del teatre por a nois i noies, que l'ha empès a organitzar, durant vint anys, els cicles de teatre Cavall Fort, els quals ha fet possibles arreu de Catalunya, aconseguint alhora la participació de grups de teatre de tots els Països Catalans.