Premis d'Actuació Cívica

Vicent M. Cardona i Puig

Vicent M. Cardona i Puig - Llombai

Perquè com a sacerdot i rector d’Alaquàs, i director de la revista SAÓ, de València, participa activament en la lluita per la pervivència de la llengua catalana als ambients eclesiàstics sovint refractaris a l’ús de l’idioma propi del poble al qual diuen servir, i ha impulsat l’edició de la Bíblia interconfessional en la modalitat lingüística valenciana i la distribució d’aquest llibre cabdal a les parròquies i escoles del País Valencià.

No hi ha informació adjunta.