Premis d'Actuació Cívica

Joan Miquel Touron

Joan Miquel Touron - Vinçà

Per la seva exemplar fidelitat als Països Catalans i la seva militància catalanista, que exerceix com a llibreter i director de la Llibreria Catalana de Perpinyà, on desenvolupa moltes iniciatives d’animació cultural, com ara la participació en l’exposició Expolangues de París; i també per la seva continuada col·laboració en publicacions com El Punt, Catalunya Nord i Terres Catalanes.

No hi ha informació adjunta.