Premis d'Actuació Cívica

Antoni Pérez i Gil

Antoni Pérez i Gil - Dènia

Perquè ha posat generosament al servei del país la seva dedicació professional com a advocat, que el va portar a defensar patriotes valencians davant dels tribunals franquistes i, des de fa molts anys, a treballar des de l’ombra en tots els processos de dignificació nacional al País Valencià, amb una tasca continuada d'assessorament tan eficaç com discreta, i fins i tot anònima, a entitats com Acció Cultural del País Valencià, el Secretariat de l'Ensenyament de l'Idioma i les fundacions Ausiàs March i Josep Renau, entre d'altres, i per haver estat decisiu en qüestions com ara la defensa de la instal·lació de repetidors de TV3 o la conversió de l'edifici d'El Siglo Valenciano en centre d'irradiació cultural catalana al bell mig de la capital valenciana.

No hi ha informació adjunta.