Premis d'Actuació Cívica

Teresa Clota i Pallàs

Teresa Clota i Pallàs - Cantonigròs

Perquè amb la seva tasca docent de més de quaranta anys com a mestra de català a diverses escoles i al Centre Comarcal Lleidatà, entre d'altres, ha lluitat pel català a l'escola ja des dels temps més foscos, ha establert plans d'ensenyament de la llengua i ha produït materials didàctics basats en la cultura popular, com rondalles i cançons. A més d'una intensa dedicació a la correcció de textos a nombroses associacions, com a capdavantera en la promoció de la memòria popular de Jacint Verdaguer, la seva perseverança va ser decisiva per al manteniment de Vil.la Joana com a casa-museu del poeta.

No hi ha informació adjunta.