Premis d'Actuació Cívica

Ramon Amigó i Anglés

Ramon Amigó i Anglés - Reus

Per la seva tasca ingent i continuada en l'ensenyament de la nostra llengua i en la formació de bon nombre de professors de català; pels seus estudis de toponímia i el seu mestratge en aquest camp i per haver estat un animador continuat d'iniciatives en defensa de la nostra identitat nacional.

No hi ha informació adjunta.