Premis d'Actuació Cívica

Pilar Benejam

Pilar Benejam - Ciutadella

Professora de geografia a les escoles Talitha i Costa i Llobera. Catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat Autònoma de Barcelona, on és professora des del 1972. Va tenir una participació molt activa en l’etapa constituent d’aquesta universitat i va ser firmant del Manifest de Bellaterra en representació de l’Escola de Mestres de Sant Cugat. Ha format part de diverses comissions per a la reforma de la formació del professorat. És experta en temes de revisió de la programació escolar en ciències socials i ha assessorat les administracions públiques amb referència a tot el cicle formatiu. S’ha interessat en tots els aspectes relacionats amb la renovació pedagògica, la innovació didàctica i la millora de la formació dels docents de primària, secundària i universitat.

No hi ha informació adjunta.