Premis d'Actuació Cívica

Pere Xamena i Fiol

Pere Xamena i Fiol - Felanitx

Pel llarg testimoniatge de fidelitat que ha palesat en la seva tasca sacerdotal, com un dels principals impulsors de la litúrgia en català a Mallorca, i sobretot, en les seves obres d'història de Mallorca, de Felanitx (vila d'on és cronista oficial) i sobre l'església mallorquina, en totes les quals ha posat de manifest la seva profunda identificació amb la llengua i la cultura que ens uneix i ens és comuna.

No hi ha informació adjunta.