Premis d'Actuació Cívica

Pere Llabrés i Martorell

Pere Llabrés i Martorell - Palma de Mallorca

Per la seva tasca cívica i cultural entre el clergat de Mallorca, tasca que ha estat decisiva per moltes de les actituds preses en favor de la cultura dels Països Catalans; per la seva gran constància en la catalanització de la litúrgia i el seu esforç per donar continuïtat a la revista "Lluch", accions que el fan una de les persones que més han treballat per la identitat cultural de les Illes.

No hi ha informació adjunta.