Premis d'Actuació Cívica

Pasqual Mel·lai

Pasqual Mel·lai - Alguer

Nascut l’any 1937, ha exercit, des dels anys seixanta i des de la seva botiga de rentasec i sastreria, una constant i digna tasca d'informació de la història antiga i contemporània de l'Alguer, com també de les tradicions i els costums algueresos. Ha esdevingut, pel seu esperit de servei i d’acollida i per la seva capacitat pedagògica, un punt de referència per als catalans interessats en la cultura de l'Alguer. Ha aplegat amb diligència i cura, per iniciativa personal, un arxiu documental de valor notable que posa a la disposició de les nombroses persones que el visiten. Va ser fundador de l’Escola d’Alguerès Pasqual Scanu el 1982.

No hi ha informació adjunta.