Premis d'Actuació Cívica

Mn. Josep Cruells i Rodellas

Mn. Josep Cruells i Rodellas - Alpens

Per la seva personal i valuosa contribució a la continuïtat i l’expansió del Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs, al qual donà suport tothora, d’acord amb el bisbe Vic, sempre amatent a tots els aspectes d’aquella destacada activitat d’afirmació cultural catalana, desenvolupada fins al terme de la seva vint-i-cinquena edició en temps adversos per a la nostra cultura i de persecució de la nostra llengua.

No hi ha informació adjunta.