Premis d'Actuació Cívica

Mn. Albert Palacín i Artiga

Mn. Albert Palacín i Artiga - Arties

Mestre de llengua i literatura catalanes, antic professor de l’Institut Narcís Oller de Valls, ha dut a terme una tasca exemplar en el camp de l’escoltisme com a precursor, entre d’altres, de l’Agrupament Escolta de Blancafort, ha publicat narracions i ha fet estudis de botànica, toponímia, sobre aspectes de la cultura popular com els balls parlats, i ha impulsat i ha dut a terme un labor extraordinària de restauració d’esglésies i ermites.

No hi ha informació adjunta.