Premis d'Actuació Cívica

Martí Olaya i Galceran

Martí Olaya i Galceran - Barcelona

Per la seva llarga dedicació, desinteressada i gairebé anònima, a una gran diversitat de promocions culturals, entre les quals destaca especialment la del teatre por a nois i noies, que l'ha empès a organitzar, durant vint anys, els cicles de teatre Cavall Fort, els quals ha fet possibles arreu de Catalunya, aconseguint alhora la participació de grups de teatre de tots els Països Catalans.

No hi ha informació adjunta.