Premis d'Actuació Cívica

Marifé Arroyo

Marifé Arroyo - La Font de la Figuera

Filla d’immigrants castellans de Salamanca, els anys setanta es va vincular al Moviment de Renovació Pedagògica, i va ser una de les primeres introductores del valencià a l’escola pública. Va apostar per un model d’escola “popular i valenciana” i, arran d’això, va ser represaliada i expulsada de l’escola de Barx i es va traslladar al col·legi Roís de Corella, de Gandia, on va acabar essent directora. Després de més de 30 anys de compromís pedagògic, lingüístic i de país, enguany es jubila. L’escriptor Víctor Gómez Labrado va convertir-la en la protagonista de la novel·la La mestra, publicada el 1995 i continuadament reeditada.

No hi ha informació adjunta.