Premis d'Actuació Cívica

Lluís Millà i Reig

Lluís Millà i Reig - Barcelona

Per la seva dilatada i intensa activitat com a llibreter i editor eminentment popular i de divulgació, com ara el conegut calendari o bloc Millà de sobretaula; i sobretot per l'arreplec i conservació del més complet arxiu teatral de Catalunya, base imprescindible i suport durant molts anys dels elencs teatrals d'afeccionats, tan arrelats a la nostra terra.

No hi ha informació adjunta.