Premis d'Actuació Cívica

Josep Tarrés i Fontan

Josep Tarrés i Fontan - Girona

Per la seva abnegada tasca de restauració del call jueu de Girona, que ha permès el ressorgiment i la promoció internacional d'aquest a través del Centre Isaac el Cec, i per moltes altres iniciatives culturals impulsades dels anys cinquanta ençà.

No hi ha informació adjunta.