Premis d'Actuació Cívica

Josep Iglésies i Fort

Josep Iglésies i Fort - Reus

Per la seva actitud útil, valenta i constant com a ciutadà i pel seu treball rigorós com a científic, que l'ha fet autor de prop de dos-cents títols entre llibres, estudis i opuscles, i col·laborador en institucions tan remarcables com la Societat Catalana de Geografia, les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos i l'Institut d'Estudis Catalans, de la Secció de Filosofia i Ciències Socials del qual és membre numerari.

No hi ha informació adjunta.