Premis d'Actuació Cívica

Joan Pelegrí i Partegàs

Joan Pelegrí i Partegàs - Barcelona

Per haver estat l'ànima i l'apòstol d'una tasca social i formativa exemplar, al barri d'Hostafrancs de Barcelona, durant més de mig segle. Per haver format nombrosos deixebles, molts dels quals han adoptat una ferma actitud de servei envers el nostre poble gràcies a l'exemple que ell els donà amb la seva religiositat i catalanitat, amb el seu lliurament personal, ple de modèstia i de senzillesa. Una bibliografia força extensa, dedicada a temes educacionals i històrics, ha estat ara enriquida amb el llibre "Fidelitat a Catalunya", un títol que escau perfectament al seu autor.

No hi ha informació adjunta.