Premis d'Actuació Cívica

Joan Escolar i Pujolar

Joan Escolar i Pujolar - Manresa

Per la seva obra d'atenció dels minusvàlids psíquics com a director del Centre "Casa Nostra" de Sudanell, que ha transformat en una autèntica universitat laboral i de lleure interactiva on es multipliquen les experiències d'integració i on, a través dels seus mètodes, inobstrusius i inspiradors de confiança, reeduca no només els acollits, sinó, i molt important, les seves famílies, i on impulsa un centre per a disminuïts de la tercera edat; i perquè la seva tasca, així com la de formació d'equips d'educadors i monitors eficaços, l'ha portat a ser persona d'exemplaritat social notable, reconeguda i admirada en el món de l'assistència i la integració.

No hi ha informació adjunta.