Premis d'Actuació Cívica

Joan Amorós i Pla

Joan Amorós i Pla - Barcelona

Per la seva actuació com a President de l'Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana i de la campanya "El País a l'Escola"; per la seva participació en la creació del diari "AVUI", i també per d'altres iniciatives culturals, com l'Agermanament Catalano-Occità.

No hi ha informació adjunta.