Premis d'Actuació Cívica

Jesús Massip i Fonollosa

Jesús Massip i Fonollosa - Tortosa

Per la seva exemplar activitat de salvaguarda de la nostra llengua en una població i en una època de resistència i dificultats, durant la qual donà classes de català a l'Escola d'Art i actuà en català en el Jutjat, i molt especialment per la seva tasca com a organitzador i conservador del Museu-Arxiu Municipal i d'aquella ciutat.

No hi ha informació adjunta.